ГОРДОСТ 1 – ПАРТНЕРСКИ СОСТАНОК ВО БИТОЛА

PDFПечатиЕ-пошта

( 0 Гласа )

Во рамки на проектот „ГОРДОСТ 1 – Зачувување на ромскиот јазик преку употреба на онлине речник?“ од 4 до 7 август 2021 година во Битола (Северна Македонија) се одржа состанок со партнерите „Jugendstil“ од Германија, „BARIKANIPE“ од Скопје, „PANOSER“ од Грција, „HEEDA“ од Унгарија и библиотеката „Димитрије Туцовиќ“ од Србија.

На состанокот разговаравме и ги презентиравме резултатите од анкетата што ја спроведовме изминатите месеци. Исто така разговаравме за тековните активности и ги дефиниравме идните чекори.

Следниот состанок ќе се одржи во ноември 2021 година во Грција.
Проектот е во рамки на клучна акција 204 – Стратешки партнерства за образование на возрасни, финансиран од Македонската агенција за европски програми и мобилност преку Еразмус + програмата на ЕУ. Битолската библиотека е прва културна установа која реализира Еразмус + проект во нашата држава.

PROUD I – PARTNER MEETING IN BITOLA

As part of the project “PROUD I – Preservation of the ROManes through the Utilization of an Online Dictionary?” from 4-7 August, 2021 in Bitola (North Macedonia) a meeting was held with the partners “Jugendstil” from Germany, “BARIKANIPE” from Skopje, “PANOSER” from Greece, “HEEDA” from Hungary and the library “Dimitrije Tucovic” from Serbia.
During the meeting, we talked and presented the results of the survey we conducted the past months. In addition, we talked about the current activities and we defined the next steps. The next partner meeting will be in November 2021 in Greece.
The project is part of the Key Action 204 – Strategic Partnerships for adult education, financed by the Macedonian agency for European programmes and mobility through the Erasmus + programme of the EU.The Bitola library is the first cultural institution that implements an Erasmus + project in our country.
Повеќе фотографии од состанокот ќе најдете на следнив линк: NUUB Facebook

Сподели на Facebook