English French German Macedonian

ФОНДОВИ

PDFПечатиЕ-пошта

Библиотеката располага со околу 600 000 библиотечни единици од различни научни области и на повеќе јазици.

Публикациите се во книжна форма и дигитален запис (компакт диск и сл.).

Во фондот спаѓаат:

  • Книги (монографски публикации)
  • Сериски публикации (весници, списанија, годишници, зборници, билтени);
  • Дробен печат (плакати, рекламен материјал, адресари...);
  • Некнижен фонд.

Публикациите се сместени во магацини.

Пребарувањето на фондот се врши преку автоматизираниот каталог - OPAC

Библиотеката од 1989 година има на располагање достапен каталог за своите фондови со подршка на софтверскиот пакет COBISS.

Во каталогот моментално се достапни за пребарување 500 000 библиотечни единици и тоа: книги, наслови сериски публикации, статии од македонски сериски публикации и др.

Можни се пребарувања по повеќе параметри: автор, наслов, година на издавање, УДК индекс, предметна определница, клучен збор, ISBN, ISSN, јазик на документот како и комбинација од повеќе начини.

Можно е пребарување и на фондот во взаемна база во која се вклучени поголемиот дел од библиотеките во Р. Македонија.

Сподели на Facebook
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер